1. การล้างแอร์ แบบปกติ

ลักษณะการล้าง

 • การล้างลักษณะนี้มีการถอดชิ้นส่วนแอร์ออกมา 50% ของทั้งหมด
 • การล้างแบบปกติของฮิปโป พิเศษกว่า การล้างปกติทั่วไปโดย การถอดยกแผงคอยล์เย็น เพื่อทำความสะอาดด้านหลัง
 • ความสะอาดหลังล้าง ระดับ 4 ดาว
4/5

เหมาะสำหรับ

 • ลูกค้าที่ล้างแอร์สม่ำเสมอ (ทุก 6 เดือน)
 • ไม่มีน้ำหยดและกลิ่นอับก่อนล้าง
 • แอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมปกติ ไม่มีสิ่งสกปรกมากเป็นพิเศษ เช่น ขนสัตว์ , ฝุ่น ,ละอองเกลือชายทะเล ฯลฯ

2. การล้างแอร์ แบบแขวนคอยล์

ลักษณะการล้าง

 •  การล้างลักษณะนี้มีการถอดชิ้นส่วนแอร์ออกมา 90% ของทั้งหมด
 • ความสะอาดหลังล้าง  ระดับ 5 ดาว
5/5

เหมาะสำหรับ

 • ลูกค้าที่ไม่ได้ล้างแอร์มาเป็นเวลานาน  (มากกว่า 6 เดือน)
 • มีน้ำหยดและกลิ่นอับออกมาก่อนล้าง
 • แอร์ที่มีเสียงดังก่อนล้าง
 • แอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งสกปรกมากเป็นพิเศษ เช่น ขนสัตว์, ฝุ่น ,ละอองเกลือชายทะเล , เชื้อโรค ฯลฯ

 

3. การล้างแอร์ แบบตัดล้าง

ลักษณะการล้าง

 • การล้างลักษณะนี้มีการถอดชิ้นส่วนแอร์ออกมา 100% และนำทุกชิ้นส่วนไปล้างบริเวณอื่นที่มีความสะดวกกว่า
 • ในขั้นตอนการล้างช่างจะต้องเก็บน้ำยาทำความเย็น และต้องทำระบบสุญญากาศใหม่
 • ความสะอาดหลังล้างระดับ 5 ดาว
5/5

เหมาะสำหรับ

 • ลูกค้าที่ไม่ได้ล้างแอร์มาเป็นเวลานาน  (มากกว่า 6 เดือน)
 • มีน้ำหยดและกลิ่นอับออกมาก่อนล้าง
 • แอร์ที่มีเสียงดังก่อนล้าง
 • แอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งสกปรกมากเป็นพิเศษ เช่น ขนสัตว์, ฝุ่น ,ละอองเกลือชายทะเล , เชื้อโรค ฯลฯ