กลับสู่หน้าหลัก

Ozone

คืออะไร

ฆ่าเชื้ออย่างไร?

ขั้นตอนการอบโอโซน

ของช่าง HIPPOAIR

1. สำรวจคน สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งที่มีชีวิต ห้ามเข้าใกล้ในบริเวณที่เครื่องทำงาน

2. ช่างจะสำรวจขนาดพื้นที่ในการทำงาน

3. ช่างจะเริ่มตั้งเวลาอบโอโซนตามขนาดห้องลูกค้า (ช่างเป็นผู้คำนวณ)

4. เครื่องเริ่มทำงานและปล่อยโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและสลายกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ต่าง ๆ

5. เชื้อโรคถูกทำลายโอโซนสลายและกลายมาเป็นออกซิเจน (โอ2) ในอากาศ

6. เครื่องหยุดทำงานและรออย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป จึงเข้าไปภายในบริเวณที่มีการรอบโอโซน